Haldens Roklub  stiftet 24. August 1908. Meldem av Norges Idrettsforbund.

noen

Invitasjon til Årsmøte 2019 og Årsmøte dokumenter

1. mars 2019Haldens Roklub holder årsmøte 3 April kl 19.00 i Peisstua på roklubben.

Møtet startet kl 19.00 men foreldre og intresserte kan møte opp tidligere og få omvisning rundt i lokalene. 

Alle medlemmer har rett til å delta. Medlemmet må ha fylt 15 år for å ha stemmerett. Stemmegivning kan kun skje ved fremmøte.

Beretning, regnskap og saker for årsmøtet blir lagt ut på hjemmesiden en uke før møtet og kan leses på roklubben. 

Alle medlemmer er hjerteligst velkommen.

Årsmøte Dokumenter:

saksliste 2019

Organisasjonsplan 2019

Årsberetning 2018

Budsjett 2019

Balanseregnskap 2018

Resultatregnskap 2018Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2020 Haldens Roklub