Haldens Roklub  stiftet 24. August 1908. Meldem av Norges Idrettsforbund.

noen

Styret i Haldens Roklub 2018

Leder: Bernt Haugen (bernhaug@online.no, tlf.: 91137400) 

Nestleder: Roy Bjørnstad

Rosjef: Oskar van Etten Jarem (oskarvanetten@gmail.com) tlf: 91725846

Sekretær: Hans-Petter Borge
Kasserer: Eivind Hansen
Styremedlem: Hanne Eriksen
Styremedlem: Inger Geilte Midttun
Ungdomsmedlem: Thomas Furuvarp
Varamedlem:  Adrian Øvereide Liaklev
Varamedlem:  Per-Helge Brun Svendsen
Revisorer: Vidar Lian
Revisorer: Kari Anne Øveride 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


Krav om politiattest i Haldens Roklub

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele den norske idrett skal kreve politiattest for å hindre seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Haldens Roklub blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

  • Rosjef : Oskar van Etten Jarem 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende når det gjelder de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Haldens Roklub har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2020 Haldens Roklub